heraclitus
einstein
gretzky
 

News

Events

 

Working time optimization

Reducing the cost of overtime hours with unchanged number of employees.

Reducing the risk of managers’ liability for non-compliance with regulations on working time.

Relations between the company and trade unions

Consulting in the matters which require cooperation with trade union organisations.

Representing in collective labour law negotiations (collective bargaining agreements, labour law regulations, collective agreements, labour disputes).

Praca tymczasowa

Wsparcie agencji zatrudnienia w relacjach z Klientem (pracodawcą użytkownikiem).

Konstruowanie kontraktów na rekrutację i świadczenie usług pracy tymczasowej

 

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników za granicę

Pomoc firmom delegującym pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

Współpraca z polskojęzycznymi prawnikami za granicą.

Procedury administracyjne legalizujące pracę obcokrajowców.

Ochrona danych osobowych

Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcje zarządzania systemem informatycznym.

Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (przez podmioty krajowe i zagraniczne). Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i ich ewidencja.

Kontrakty pracownicze (Umowy na czas określony 2016)

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu.

Kontrakty menedżerskie.

Umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu zatrudnienia.